تعمیرگاه مرکزی یکران وزین آریا

بازدید ریاست مرکز آموزشهای مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره)

روز دوشنبه 3 تیرماه 1398 شرکت یکران وزین آریا میزبان جناب آقای دکتر ابراهیم زاده رئیس مرکز آموزشهای مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) به همراه جناب آقای مهندس خدیر بود.
در این نشست در زمینه های همکاری مشترک جهت آشنایی دانشجویان با دانش ماشین آلات سنگین و تربیت دانشجویان علاقه مند در این زمینه در سطح تخصصی بحث و گفتگو و تبادل نظر صورت گرفت. در ادامه، بازدیدی از امکانات آموزشی و کارگاهی یکران وزین آریا نیز صورت گرفت.

بازدید از تعمیرگاه مرکزی یکران وزین آریا

تعمیرگاه مرکزی یکران وزین آریا

بازدید هیئت دانشگاه آزاد از تعمیرگاه مرکزی یکران وزین آریا