برگزاری دوره اصول سرویس و نگهداری عمومی و شناخت روانکارها (به درخواست شرکت بهاوندباراد)

برگزاری دوره اصول سرویس و نگهداری عمومی و شناخت روانکارها (به درخواست شرکت بهاوندباراد)

دوره آشنایی با اصول سرویس و نگهداری عمومی  و شناخت راوانکارهای ماشین آلات عمرانی، معدنی و راهسازی توسط واحد آموزش شرکت هیتکو (یکران وزین آریا) در سه روز (24 ساعت) در تاریخ 1402/03/04 الی 1402/03/06 به درخواست مرکز آموزش شرکت بهاوندباراد برگزار گردید. این دوره با حضور 7 نفر، برای کارگاه D19 انجام شد. آموزش …

برگزاری دوره اصول سرویس و نگهداری عمومی ماشین آلات عمرانی، معدنی و راهسازی (به درخواست شرکت کاوشگران نصر بافق یزد)

دوره آشنایی با اصول سرویس و نگهداری عمومی ماشین آلات عمرانی، معدنی و راهسازی توسط واحد آموزش شرکت هیتکو (یکران وزین آریا) در دو روز (20 ساعت) در تاریخ 1402/02/13 الی 1402/02/14 به درخواست مرکز آموزش شرکت کاوشگران نصر بافق در شهرستان بافق استان یزد برگزار گردید. این دوره با حضور 27 نفر، در یزد انجام شد. …

دوره اصول سرویس و نگهداری عمومی ماشین آلات عمرانی

برگزاری دوره اصول سرویس و نگهداری عمومی ماشین آلات عمرانی، معدنی و راهسازی (به درخواست شرکت عمران کلوت سیرجان)

دوره آشنایی با اصول سرویس و نگهداری عمومی ماشین آلات عمرانی، معدنی و راهسازی توسط واحد آموزش شرکت هیتکو (یکران وزین آریا)  در سه روز (24 ساعت) در تاریخ 1402/01/19 الی 1402/01/21 به درخواست مرکز آموزش شرکت عمران کلوت سیرجان برگزار گردید. این دوره با حضور 23 نفر، در سیرجان انجام شد. آموزش این دوره به …

برگزاری دوره مبانی بهره برداری از ماشین آلات راهداری و راهسازی (جیرفت)

برگزاری دوره مبانی بهره برداری از ماشین آلات راهداری و راهسازی (جیرفت)

دوره مبانی بهره برداری از ماشین آلات راهداری و راهسازی، توسط واحد آموزش شرکت هیتکو (یکران وزین آریا) در دو روز (16 ساعت) در تاریخ 1401/08/17 الی 1401/08/18 به درخواست مرکز آموزش سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای جیرفت برگزار گردید. این دوره با حضور 24 نفر، در راهداری و حمل نقل جاده ای …

برگزاری دوره مبانی بهره برداری از ماشین آلات راهداری و راهسازی (سمنان)

برگزاری دوره مبانی بهره برداری از ماشین آلات راهداری و راهسازی (سمنان)

دوره مبانی بهره برداری از ماشین آلات راهداری و راهسازی، توسط واحد آموزش شرکت هیتکو (یکران وزین آریا) در دو روز (16 ساعت) در تاریخ 1401/08/10 الی 1401/08/11 به درخواست مرکز آموزش سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای سمنان برگزار گردید. این دوره با حضور 19 نفر، در راهداری و حمل نقل جاده ای …

برگزاری دوره مبانی بهره برداری از ماشین آلات راهداری و راهسازی (ساری)

برگزاری دوره مبانی بهره برداری از ماشین آلات راهداری و راهسازی (ساری)

دوره مبانی بهره برداری از ماشین آلات راهداری و راهسازی، توسط واحد آموزش شرکت هیتکو (یکران وزین آریا) در دو روز (16 ساعت) در تاریخ 1401/07/26 الی 1401/07/27 به درخواست مرکز آموزش سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ساری برگزار گردید. این دوره با حضور 56 نفر، در راهداری و حمل نقل جاده …

برگزاری دوره مبانی بهره برداری از ماشین آلات راهداری و راهسازی (رشت)

برگزاری دوره مبانی بهره برداری از ماشین آلات راهداری و راهسازی (رشت)

دوره مبانی بهره برداری از ماشین آلات راهداری و راهسازی، توسط واحد آموزش شرکت هیتکو (یکران وزین آریا) در دو روز (16 ساعت)در تاریخ 1401/07/09 الی 1401/07/10 به درخواست مرکز آموزش سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای رشت برگزار گردید. این دوره با حضور 41 نفر، در راهداری و حمل نقل جاده ای رشت …

برگزاری دوره مبانی بهره برداری از ماشین آلات راهداری و راهسازی (اردبیل)

برگزاری دوره مبانی بهره برداری از ماشین آلات راهداری و راهسازی (اردبیل)

دوره مبانی بهره برداری از ماشین آلات راهداری و راهسازی، توسط واحد آموزش شرکت هیتکو (یکران وزین آریا) در دو روز (16 ساعت) در تاریخ 1401/06/22 الی 1401/06/23 به درخواست مرکز آموزش سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اردبیل برگزار گردید. این دوره با حضور 24 نفر، در راهداری و حمل نقل جاده ای …

برگزاری دوره مبانی بهره برداری از ماشین آلات راهداری و راهسازی (زنجان)

برگزاری دوره مبانی بهره برداری از ماشین آلات راهداری و راهسازی (زنجان)

دوره مبانی بهره برداری از ماشین آلات راهداری و راهسازی، توسط واحد آموزش شرکت هیتکو (یکران وزین آریا) در دو روز (16 ساعت) در تاریخ 1401/06/15 الی 1401/06/16 به درخواست مرکز آموزش سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای زنجان برگزار گردید. این دوره با حضور 27 نفر، در راهداری و حمل نقل جاده ای …

برگزاری دوره مبانی بهره برداری از ماشین آلات راهداری و راهسازی (سنندج)

برگزاری دوره مبانی بهره برداری از ماشین آلات راهداری و راهسازی (سنندج)

دوره مبانی بهره برداری از ماشین آلات راهداری و راهسازی، توسط واحد آموزش شرکت هیتکو (یکران وزین آریا) در دو روز (16 ساعت) در تاریخ 1401/06/02 الی 1401/06/03 به درخواست مرکز آموزش سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای سنندج برگزار گردید. این دوره با حضور 34 نفر، در راهداری و حمل نقل جاده ای …