از عوامل مهم تاثیرگذار بر افزایش بهره وری نیروی انسانی و کاهش هزینه های تحمیلی بر شرکت ها و سازمان ها، تزریق دانش و مهارت لازم پرسنل با استفاده از آموزش های هدفمند و کاربردی بر مبنای اهداف راهبردی و استراتژیک سازمان هاست.

از این رو شرکت یکران وزین آریا افتخار دارد با استفاده از متد علمی و با بهره وری از تیم کارشناسی مجرب خود، اقدام به ارائه ی خدمات مشاوره ای- آموزشی زیر به شرکت ها و سازمان های متقاضی نماید:

  • شناسایی نیازهای آموزشی پرسنل شاغل در واحد ماشین آلات

  • طراحی و تدوین برنامه های آموزشی ضمن خدمت، بر مبنای اهداف استراتژیک و تعالی سازمان

  • سنجش میزان شایستگی پرسنل بر مبنای رده ی سازمانی

  • بررسی و تعیین نیازهای نرم افزاری و سخت افزاری واحدهای ماشین آلات

  • تهیه و تدوین آرشیو فنی متناسب با ماشین آلات موجود

  • انجام بازدیدهای دوره ای از واحد ماشین آلات در پروژه های مختلف و ارائه گزارش های جامع و طرح راهکار

در دنیای صنعتی امروز، ماشین آلات سرمایه ی کلان سازمان ها و شرکت های عمرانی و معدنی هستند. استفاده ی بهینه، نگهداری، آشنایی با تکنیک ها و تاکتیک های تعمیراتی و مدیریتی، اساس بهره وری از آنهاست. از این رو واحد آموزش شرکت یکران وزین آریا، یکی از شرکت های زیرمجموعه ی گروه فنی مهندسی هیتکو، با در اختیار داشتن مدرسان مجرب، امکانات کمک آموزشی مناسب و فضاهای کلاسی و کارگاهی مطلوب، آماده ارائه خدمات آموزشی مرتبط با ماشین آلات عمرانی و معدنی می باشد. این واحد، دوره های خود را بنا بر درخواست مشتریان، در مرکز خود و یا سایت مشتریان برنامه ریزی و اجرا، و در پایان دوره به قبول شدگان گواهینامه اعطا خواهد کرد.

هدف ما ارتقاء دانش و مهارت پرسنل، بهره برداری ایده آل از ماشین آلات و کاهش هزینه هاست.