عکس دوره مبانی بهره برداری از ماشین آلات راهداری و راهسازی یزد

برگزاری دوره مبانی بهره برداری از ماشین آلات راهداری و راهسازی (یزد)

دوره مبانی بهره برداری از ماشین آلات راهداری و راهسازی، توسط واحد آموزش شرکت هیتکو (یکران وزین آریا) در دو روز (16 ساعت) به درخواست مرکز آموزش سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای یزد برگزار گردید.

این دوره با حضور 30نفر، در راهداری و حمل نقل جاده ای یزد انجام شد. آموزش این دوره به صورت تئوری و عملی توسط مهندس رستمی طهرانی برگزار گردید.

فهرست دوره های آموزشی عمومی و تخصصی ماشین آلات عمرانی و معدنی  واحد آموزش یکران وزین آریا (زیرمجموعه ی گروه فنی، مهندسی و مشاوره ای هیتکو)

اهمیت دوره مبانی بهره برداری از ماشین آلات راهداری و راهسازی

ماشین آلات عمرانی نقش بسیار بزرگ و مهمی را در اجرای پروژه ها و عملیات های عمرانی ایفا میکنند و میتوان گفت که امروزه تمامی پروژه های عمرانی با استفاده از ماشین آلات قابل اجرا هستند.انتخاب ماشین آلات برای انجام پروژه توسط مدیران یکی از مهم ترین بخش های اولیه پروژه میباشد. انتخاب درست ماشین آلات، میتواند بر کاهش هزینه پروژه ، زمان و کیفیت تاثیر مستقیم بگذارد و راندمان کار را افزایش دهد. مدیران پروژه مواردی را برای انتخاب صحیح ماشین آلات در نظر میگیرند که میتوان خصوصیات فنی زمین، هزینه های به کارگیری ماشین و … از مهم ترین عوامل بهره برداری از ماشین آلات نام برد.این دوره مناسب سرپرست ها و روسای ماشین آلات میباشد و میتواند به مدیریت هرچه بهتر منابع برای پروژه های راهداری و راهسازی و عمرانی کمک کند.

عکس دوره تئوری مبانی بهره برداری از ماشین آلات راهداری و راهسازی یزدعکس دوره عملی مبانی بهره برداری از ماشین آلات راهداری و راهسازی یزدعکس دوره عملی مبانی بهره برداری از ماشین آلات راهداری و راهسازی یزدعکس دوره تئوری مبانی بهره برداری از ماشین آلات راهداری و راهسازی یزد

گروه خدمات فنی، مهندسی و مشاوره ی یکران وزین آریا (هیتکو) با تکیه بر تخصص و دانش فنی موسسین خود در زمینه ی سرویس، نگهداری، تعمیرات و بازسازی ماشین آلات و تجهیزات عمرانی و معدنی، تامین قطعات و آموزش میزبان شما عزیزان خواهد بود.

 

عکس دوره مبانی بهره برداری از ماشین آلات راهداری و راهسازی بندرعباس

برگزاری دوره مبانی بهره برداری از ماشین آلات راهداری و راهسازی (به درخواست مرکز آموزش سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای بندرعباس)

دوره مبانی بهره برداری از ماشین آلات راهداری و راهسازی، توسط واحد آموزش شرکت هیتکو (یکران وزین آریا) در دو روز (16 ساعت) به درخواست مرکز آموزش سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای بندرعباس برگزار گردید.

این دوره با حضور 23 نفر، در راهداری و حمل نقل جاده ای بندرعباس انجام شد. آموزش این دوره به صورت تئوری و عملی توسط مهندس رستمی طهرانی برگزار گردید.

فهرست دوره های آموزشی عمومی و تخصصی ماشین آلات عمرانی و معدنی  واحد آموزش یکران وزین آریا (زیرمجموعه ی گروه فنی، مهندسی و مشاوره ای هیتکو)

اهمیت دوره مبانی بهره برداری از ماشین آلات راهداری و راهسازی

ماشین آلات عمرانی نقش بسیار بزرگ و مهمی را در اجرای پروژه ها و عملیات های عمرانی ایفا میکنند و میتوان گفت که امروزه تمامی پروژه های عمرانی با استفاده از ماشین آلات قابل اجرا هستند.انتخاب ماشین آلات برای انجام پروژه توسط مدیران یکی از مهم ترین بخش های اولیه پروژه میباشد. انتخاب درست ماشین آلات، میتواند بر کاهش هزینه پروژه ، زمان و کیفیت تاثیر مستقیم بگذارد و راندمان کار را افزایش دهد. مدیران پروژه مواردی را برای انتخاب صحیح ماشین آلات در نظر میگیرند که میتوان خصوصیات فنی زمین، هزینه های به کارگیری ماشین و … از مهم ترین عوامل بهره برداری از ماشین آلات نام برد.این دوره مناسب سرپرست ها و روسای ماشین آلات میباشد و میتواند به مدیریت هرچه بهتر منابع برای پروژه های راهداری و راهسازی و عمرانی کمک کند.

عکس دوره مبانی بهره برداری از ماشین آلات راهداری و راهسازی عملی بندرعباسعکس دوره مبانی بهره برداری از ماشین آلات راهداری و راهسازی تئوری بندرعباسعکس دوره مبانی بهره برداری از ماشین آلات راهداری و راهسازی عملی بندرعباس

 

گروه خدمات فنی، مهندسی و مشاوره ی یکران وزین آریا (هیتکو) با تکیه بر تخصص و دانش فنی موسسین خود در زمینه ی سرویس، نگهداری، تعمیرات و بازسازی ماشین آلات و تجهیزات عمرانی و معدنی، تامین قطعات و آموزش میزبان شما عزیزان خواهد بود

عکس دوره مبانی بهره برداری از ماشین آلات راهداری و راهسازی در زاهدان

برگزاری دوره مبانی بهره برداری از ماشین آلات راهداری و راهسازی (به درخواست مرکز آموزش سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای زاهدان)

دوره مبانی بهره برداری از ماشین آلات راهداری و راهسازی، توسط واحد آموزش شرکت هیتکو (یکران وزین آریا) در دو روز (16 ساعت) به درخواست مرکز آموزش سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای زاهدان برگزار گردید.

این دوره با حضور 22 نفر، در راهداری و حمل نقل جاده ای زاهدان انجام شد. آموزش این دوره به صورت تئوری و عملی توسط مهندس رستمی طهرانی برگزار گردید.

فهرست دوره های آموزشی عمومی و تخصصی ماشین آلات عمرانی و معدنی  واحد آموزش یکران وزین آریا (زیرمجموعه ی گروه فنی، مهندسی و مشاوره ای هیتکو)

اهمیت دوره مبانی بهره برداری از ماشین آلات راهداری و راهسازی

ماشین آلات عمرانی نقش بسیار بزرگ و مهمی را در اجرای پروژه ها و عملیات های عمرانی ایفا میکنند و میتوان گفت که امروزه تمامی پروژه های عمرانی با استفاده از ماشین آلات قابل اجرا هستند.انتخاب ماشین آلات برای انجام پروژه توسط مدیران یکی از مهم ترین بخش های اولیه پروژه میباشد. انتخاب درست ماشین آلات، میتواند بر کاهش هزینه پروژه ، زمان و کیفیت تاثیر مستقیم بگذارد و راندمان کار را افزایش دهد. مدیران پروژه مواردی را برای انتخاب صحیح ماشین آلات در نظر میگیرند که میتوان خصوصیات فنی زمین، هزینه های به کارگیری ماشین و … از مهم ترین عوامل بهره برداری از ماشین آلات نام برد.این دوره مناسب سرپرست ها و روسای ماشین آلات میباشد و میتواند به مدیریت هرچه بهتر منابع برای پروژه های راهداری و راهسازی و عمرانی کمک کند.

عکس دوره مبانی بهره برداری از ماشین آلات راهداری و راهسازی در زاهدان
برگزاری دوره مبانی بهره برداری از ماشین آلات راهداری و راهسازی در زاهدان

گروه خدمات فنی، مهندسی و مشاوره ی یکران وزین آریا (هیتکو) با تکیه بر تخصص و دانش فنی موسسین خود در زمینه ی سرویس، نگهداری، تعمیرات و بازسازی ماشین آلات و تجهیزات عمرانی و معدنی، تامین قطعات و آموزش میزبان شما عزیزان خواهد بود.

عکس دوره اصول سرویس و نگهداری عمومی ماشین آلات عمرانی، معدنی و راهسازی

برگزاری دوره اصول سرویس و نگهداری عمومی ماشین آلات عمرانی، معدنی و راهسازی (به درخواست شرکت جهانپارس)

دوره آشنایی با اصول سرویس و نگهداری عمومی ماشین آلات عمرانی، معدنی و راهسازی توسط واحد آموزش شرکت هیتکو (یکران وزین آریا) در یک روز (8 ساعت) به درخواست شرکت جهانپارس برگزار گردید.

این دوره با حضور 21 نفر، در مس دره زار (مس سرچشمه کرمان) انجام شد. آموزش این دوره به صورت تئوری و عملی توسط مهندس رستمی طهرانی برگزار گردید.

فهرست دوره های آموزشی عمومی و تخصصی ماشین آلات عمرانی و معدنی  واحد آموزش یکران وزین آریا (زیرمجموعه ی گروه فنی، مهندسی و مشاوره ای هیتکو)

اهمیت دوره اصول سرویس و نگهداری عمومی ماشین آلات عمرانی، معدنی و راهسازی

نگهداری صحیح از ماشین آلات یکی از نگرانی های اساسی صاحبان ماشین آلات است. بر اساس آمار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 45 تا 55 درصد هزینه یک پروژه راهسازی، معدنی و عمرانی مختص ماشین آلات آن پروژه است. به همین دلیل باید در پروژه های مختلف به سرویس و نگهداری ماشین آلات توجه ویژه ای صورت گیرد.

عکس دوره اصول سرویس و نگهداری عمومی ماشین آلات عمرانی، معدنی و راهسازی
برگزاری دوره اصول سرویس و نگهداری عمومی ماشین آلات عمرانی، معدنی و راهسازی توسط شرکت هیتکو (یکران وزین آریا)

گروه خدمات فنی، مهندسی و مشاوره ی یکران وزین آریا (هیتکو) با تکیه بر تخصص و دانش فنی موسسین خود در زمینه ی سرویس، نگهداری، تعمیرات و بازسازی ماشین آلات و تجهیزات عمرانی و معدنی، تامین قطعات و آموزش میزبان شما عزیزان خواهد بود.

عکس دوره اصول سرویس و نگهداری عمومی ماشین آلات عمرانی، معدنی و راهسازی

برگزاری دوره اصول سرویس و نگهداری عمومی ماشین آلات عمرانی، معدنی و راهسازی

دوره آشنایی با اصول سرویس و نگهداری عمومی ماشین آلات عمرانی، معدنی و راهسازی توسط واحد آموزش شرکت هیتکو (یکران وزین آریا) در چهار روز (12 ساعت) به درخواست قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (واحد اجرایی سپاسد) برگزار گردید.

این دوره با حضور 18 نفر، در سد دالکی انجام شد. آموزش این دوره به صورت تئوری و عملی توسط مهندس رستمی طهرانی برگزار گردید.

فهرست دوره های آموزشی عمومی و تخصصی ماشین آلات عمرانی و معدنی  واحد آموزش یکران وزین آریا (زیرمجموعه ی گروه فنی، مهندسی و مشاوره ای هیتکو)

اهمیت دوره اصول سرویس و نگهداری عمومی ماشین آلات عمرانی، معدنی و راهسازی

نگهداری صحیح از ماشین آلات یکی از نگرانی های اساسی صاحبان ماشین آلات است. بر اساس آمار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 45 تا 55 درصد هزینه یک پروژه راهسازی، معدنی و عمرانی مختص ماشین آلات آن پروژه است. به همین دلیل باید در پروژه های مختلف به سرویس و نگهداری ماشین آلات توجه ویژه ای صورت گیرد.

عکس دوره اصول سرویس و نگهداری عمومی ماشین آلات عمرانی، معدنی و راهسازی
برگزاری دوره اصول سرویس و نگهداری عمومی ماشین آلات عمرانی، معدنی و راهسازی توسط شرکت هیتکو (یکران وزین آریا)

گروه خدمات فنی، مهندسی و مشاوره ی یکران وزین آریا (هیتکو) با تکیه بر تخصص و دانش فنی موسسین خود در زمینه ی سرویس، نگهداری، تعمیرات و بازسازی ماشین آلات و تجهیزات عمرانی و معدنی، تامین قطعات و آموزش میزبان شما عزیزان خواهد بود.

عکس دوره آشنایی با اپراتوری ماشین آلات سنگین

برگزاری دوره آشنایی با اپراتوری ماشین آلات سنگین

دوره ی آشنایی با اپراتوری ماشین آلات سنگین توسط واحد آموزش شرکت یکران وزین آریا، در دو دوره، هرکدام به مدت دو روز (16 ساعت)، به درخواست قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (واحد اجرایی سپاسد) برگزار گردید.

این دوره ها با حضور 40 نفر، در دو گروه 20 نفره به صورت مجزا در سد دالکی انجام شد. آموزش این دوره به صورت تئوری و عملی توسط مهندس رستمی طهرانی برگزار گردید.

عکس دوره تئوری آشنایی با اپراتوری ماشین آلات سنگین
دوره تئوری آشنایی با اپراتوری ماشین آلات سنگین

 

اهمیت و نقش دوره آشنایی با اپراتوری ماشین آلات سنگین

بیشتر مدیران ماشین آلات سبک و سنگین شرکتهای راهسازی، معدنی، ساختمانی و کارگاهی در سراسر کشور، دغدغه آموزش دستگاه ها و تجهیزات و اتصالات ماشین آلات تازه خریداری شده و نقش اپراتورها در هدایت هرچه بهتر ماشین آلات راهسازی را دارند.این آموزش توسط اپراتورها و افرادی که مسئولیت استفاده از این ماشین آلات را در مجموعه بعهده دارند دریافت میگردد.نحوه استفاده این مهارت ها از اهمیت بالایی برخوردار است.

فهرست دوره های آموزشی عمومی و تخصصی ماشین آلات عمرانی و معدنی  واحد آموزش یکران وزین آریا (زیرمجموعه ی گروه فنی، مهندسی و مشاوره ای هیتکو)

یک اپراتورماهر میتواند در راندمان کار، حفظ دستگاه، ایجاد مجموعه ای ایمن و سرعت پیشرفت پروژه نقش بسزایی داشته باشد. یک راننده ماهر و دوره دیده مانند یک خلبان می تواند ستون مجموعه ماشین آلات بوده و آینده درخشانی برای خود و سازمانش بسازد.

عکس دوره عملی آشنایی با اپراتوری ماشین آلات سنگین
دوره عملی آشنایی با اپراتوری ماشین آلات سنگین توسط شرکت یکران وزین آریا

گروه خدمات فنی، مهندسی و مشاوره ی یکران وزین آریا (هیتکو) با تکیه بر تخصص و دانش فنی موسسین خود در زمینه ی سرویس، نگهداری، تعمیرات و بازسازی ماشین آلات و تجهیزات عمرانی و معدنی، تامین قطعات و آموزش میزبان شما عزیزان خواهد بود.

دوره ی آشنایی با اپراتوری و نگهداری دامپتراک کاترپیلار مدل 777D

برگزاری دوره ی آشنایی با اپراتوری و نگهداری دامپتراک کاترپیلار مدل 777D

دوره ی آشنایی با اپراتوری و نگهداری دامپتراک کاترپیلار مدل 777D توسط واحد آموزش شرکت یکران وزین آریا، به مدت چهار روز (32 ساعت)، به درخواست شرکت آسفالت طوس برگزار گردید.

این دوره با حضور 9 نفر از پرسنل بهاوند، چادر ملو و سنگان خاف، در معدن چادرملو انجام شد. آموزش این دوره در قالب 2 روز آموزش تئوری و 2 روز عملی و بر روی دستگاه، توسط مهندس رستمی طهرانی و مهندس خدایی برگزار گردید.

 

عکس دوره عملی اپراتوری و نگهداری دامپتراک کاترپیلار مدل 777D
عکس دوره ی تئوری آشنایی با اپراتوری و نگهداری دامپتراک کاترپیلار مدل 777D
عکس دوره عملی اپراتوری و نگهداری دامپتراک کاترپیلار مدل 777D
عکس دوره عملی اپراتوری و نگهداری دامپتراک کاترپیلار مدل 777D

در روز پایانی دوره نیز از شرکت کنندگان نظرسنجی بعمل آمد، که میانگین رضایت شرکت کنندگان از برخی بخش­های مختلف دوره به شرح زیر است:

جدول رضایت سنجی دوره ها

عقد قرارداد خدمات آموزشی دوره های تخصصی و کاربردی کوتاه مدت یکران وزین آریا

عقد قرارداد خدمات آموزشی دوره های تخصصی و کاربردی کوتاه مدت با دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری

از اهداف شرکت یکران وزین آریا تعامل با دانشگاه­ها جهت انتقال دانش فنی ماشین آلات عمرانی و معدنی به دانشجویان علاقمند و ارتقاء سطح کیفی عملی و تخصصی این عزیزان بوده است. از این رو از ابتدای سال 98 واحد آموزش شرکت یکران وزین آریا وارد فاز اجرایی جدید خود شد و درصدد آن برآمد تا با دانشگاه­های علاقمند در این زمینه وارد همکاری شود.

در همین راستا پس از بازدید جناب آقای دکتر ابراهیم زاده ریاست محترم مرکز آموزشی مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری و تیم همراهشان از امکانات آموزشی و کارگاهی شرکت یکران وزین آریا در تاریخ 3 تیرماه، مذاکرات اولیه با ایشان صورت گرفت.

در ادامه، پس از طی مراحل قانونی جهت این همکاری آموزش محور و تصویب نهایی آن توسط ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری، جناب آقای دکتر قاضی مغربی و مدیریت محترم برنامه­ ریزی و امور اقتصادی دانش­ بنیان دانشگاه، جناب آقای دکتر نجف­ پور، در تاریخ 4 دی­ماه قرارداد همکاری فیمابین جهت برگزاری 67 دوره ها­ی آموزشی تخصصی ماشین­ آلات به امضاء طرفین رسید.

عقد قرارداد خدمات آموزشی دوره های تخصصی و کاربردی کوتاه مدت یکران وزین آریا

عقد قرارداد خدمات آموزشی دوره های تخصصی و کاربردی کوتاه مدت یکران وزین آریا

همایش آشنایی با ماشین آلات عمرانی و معدنی و نحوه ی راهبرد آن

همایش آشنایی با ماشین آلات عمرانی و معدنی و نحوه ی راهبرد آن

همایش «آشنایی با ماشین آلات عمرانی و معدنی و نحوه ی راهبرد آن» در تاریخ 20 آبان ماه 1398 با همکاری شرکت یکران وزین آریا، دانشکده ی فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز و انجمن مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی از ساعت 10 الی 13:15 دقیقه در سالن دکتر پاک سرشت دانشکده ی فنی برگزار گردید.
این همایش با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز شد. سپس سرود جمهوری اسلامی پخش گردید. پس از صحبت های کوتاهی توسط مجری همایش، فیلمی کوتاه از فعالیت های  انجمن علمی مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز به نمایش درآمد. در ادامه اولین سخنران این همایش، جناب آقای غلامرضا موتابیان (مشاور ارشد شرکت یکران وزین آریا) سخنان خود را ایراد کردند. محور سخنرانی ایشان، نقش کاربردی ماشین آلات در رشد اقتصادی کشور، بررسی سطح تکنولوژیک این ماشین آلات و توجه به مباحث عمرانی و معدنی بود.

سخنرانی جناب آقای غلامرضا موتابیان (مشاور ارشد شرکت یکران وزین آریا)
سپس فیلمی کوتاه از نقش ماشین آلات در پروژه های عمرانی و معدنی و گستردگی این ماشین آلات، که توسط واحد آموزش یکران وزین آریا تهیه و تدوین شده بود، به نمایش درآمد.
بخش بعدی این همایش به سخنرانی مهندس محمدرضا رستمی طهرانی (مدیر واحد آموزش شرکت یکران وزین آریا) اختصاص داشت. مباحث ارائه شده توسط مهندس رستمی طهرانی را این موضوعات تشکیل می دادند: اهمیت آَشنایی با ماشین آلات؛ تاریخچه و سیر تحول ماشین آلات در جهان؛ شروع عصر جدید ماشین آلات؛ معرفی تاریخچه چند شرکت بزرگ ماشین آلاتی؛ دسته بندی ماشین آلات عمرانی و معدنی؛ آشنایی با قسمت های مختلف این قبیل ماشین آلات؛ نقش پرسنل مرتبط با ماشین آلات در افزایش راندمان کاری؛ بررسی پارامترهای لازم جهت انتخاب و خرید این نوع از ماشین آلات و اهمیت گذراندن دوره های عمومی و تخصصی جهت افراد علاقمند به کار در این حوزه.

 سخنرانی مهندس محمدرضا رستمی طهرانی (مدیر واحد آموزش شرکت یکران وزین آریا)
سخنران پایانی این همایش، جناب مهندس حمید علی جماعت (ریاست شرکت یکران وزین آریا) بودند. جناب مهندس علی جماعت در سخنان خود به نقش خدمات پس از فروش و تاثیر آن در ارتقاء سطح کیفی ماشین آلات، محورهای اصلی خدمات پس از فروش، بازدیدهای فنی و اهمیت آن، بررسی نکات مهم مربوط به استفاده ی بهینه در سرمایه گذاری انجام شده در این زمینه و روش های بهینه سازی هزینه های ماشین آلات اشاره کردند.

سخنرانی مهندس حمید علی جماعت (ریاست شرکت یکران وزین آریا)
این همایش با هدف آشنایی بیشتر دانشجویان با دانش ماشین آلات عمرانی و معدنی و ایجاد چشم اندازی نوین نسبت به این سرمایه ی عظیم ملی برگزار گردید و در نهایت کلیه ی حضار در نظرسنجی نهایی بعمل آمده توسط شرکت یکران وزین آریا شرکت کردند.

مهندس بازیار، مهندس شکیب نیا، مهندس سلماسی وند و جمعی از مدیران و مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی از مهمانان ویژه ی این همایش بودند.

همایش آشنایی با ماشین آلات عمرانی و معدنی و نحوه ی راهبرد آن

عکس برگزاری دوره ی آموزشی هیدرولیک و برق ماشین

برگزاری دوره ی آموزشی هیدرولیک و برق ماشین

واحد آموزشی یکران وزین آریا اقدام به برگزاری دوره هیدرولیک و برق عمومی و تخصصی ماشین آلات از تاریخ 28/6/98 به مدت 12 روز (72 ساعت) نمود. این دوره توسط مهندس رستمی­ طهرانی به صورت تئوری و عملی برگزار گردید. در این دوره بحث هیدرولیک و برق ماشین­ آلات با مباحث عمومی آغاز و در نهایت به مباحث تخصصی لودر L90L120 ولوو ختم شد. به طوری که کارآموزان شرکت­ کننده در این دوره ضمن آشنایی با اجزاء و عملکرد قطعات مختلف در بخش هیدرولیک و برق، توانایی نقشه خوانی را فراگرفته و در نهایت با مدارهای هیدرولیک ترمز، فرمان، ادوات و گیربکس لودرهای L90L120 نیز آشنا شدند.

برگزاری دوره ی آموزشی هیدرولیک و برق ماشین

برگزاری دوره ی آموزشی هیدرولیک و برق ماشین

برگزاری دوره ی آموزشی هیدرولیک و برق ماشین

عکس دوره تخصصی برق لودرهای L90L120

عکس برگزاری دوره ی آموزشی هیدرولیک و برق ماشین

در بخش برق نیز پس از طی دوره مقدماتی، دوره تخصصی برق لودرهای L90L120 به فراگیران آموزش داده شد، بطوریکه در هر دو سیستم هیدرولیک و برق، شرکت کنندگان توانایی عیب­ یابی و رفع اشکال را نیز پیدا کردند. مباحث تئوری این دوره طی 9 روز (54 ساعت) در واحد آموزش یکران وزین آریا برگزار گردید. مباحث عملی نیز طی 3 روز (18 ساعت) انجام شد که یک روز آن در تعمیرگاه مرکزی یکران وزین آریا با همکاری جناب آقاب مهندس افضل انجام گردید و دو روز دیگر آن بر روی یک دستگاه لودر L120 واقع در پروژه شهرک پرند اجرا شد. در خاتمه برای شرکت ­کنندگان در این دوره، گواهینامه صادر شد.

عکس برگزاری دوره ی آموزشی هیدرولیک و برق ماشین