عکس گریس برای بوش ها

گریس، خون حیات بخش تمامی پین ها، بوش ها

به عنوان یک قانون کلی، اپراتور ها یا تیم سرویس باید بر اساس توصیه کارخانه سازنده پین‏ها و بوش‏ها را گریس‏کاری کنند، در این زمینه انتخاب نوع گریس هم از اهمیت ویژه ای برخوردار است که به عنوان یک توصیه کلی می‏توان گفت بیشتر سازندگان استفاده از گریس پایه لیتیوم را توصیه می‏کنند.

این گریس خواص متناسبی با اکثریت مکان‌ها و شرایط کاری ماشین آلات عمرانی را دارد. استفاده از گریس با مشخصات متفاوت با توصیه کارخانه سازنده بدلیل تفاوت شرایط و خواص میتواند منجر به عدم کارایی کافی امر روانکاری و در نتیجه بروز خسارت های سنگین گردد. اشتباه متداول در انجام گریس کاری این است که تصور می‏شود تزریق گریس هر چه بیشتر انجام شود نتیجه بهتر خواهد شد، حال آنکه در بسیاری از نقاط از قبیل سیستم گردان بیل مکانیکی تزریق گریس بیش از حد به دلیل عدم وجود فضای کافی می‏تواند به آب بندی دنده رینگی آسیب وارد کرده و به مرور بدلیل تخلیه آن صدمات اساسی به دنده ها وارد گردد. از تزریق گریس بیش از حد اجتناب کنید. یک تا سه پمپ برای بیشتر نقاط کافی است.

khadamat

در بسیاری دستگاه های مدرن امروزی، سیستم گریسکاری مرکزی وجود دارد که بوسیله کمپرسور هوای فشرده و یا یک پمپ برقی، گریس را به نقاط مورد نظر انتقال می‏دهد. حفظ کارایی این سیستم ها در بسیاری از کارگاه‌ها و محیط های کار بیل های هیدرولیکی به درستی انجام نمی‏شود. در بسیاری از موارد دیده می‏شود که مدار گریس کاری اتوماتیک مرکزی به دلیل سهل انگاری اپراتوری و یا سرویس کاران‏، دچار آسیب دیدگی می‏شود. در برخی موارد اشخاص سرویس کار و شخص اپراتور نسبت به چگونگی استفاده از این سیستم به خوبی توجیه نمی‏شوند. همچنین به عنوان یک قاعده کلی باید در نظر داشت که حفظ کارایی این سیستم ها تا حدود زیادی به تغذیه صحیح منبع گریس در آنها بستگی دارد، در بسیاری از موارد منبع گریس باید به طور یکجا تعویض شود، پر کردن مخزن گریس این سیستم به طور دستی، گاهی باعث نفوذ هوا به مدار گریسکاری و عدم کارایی آن می‏شود.

Lincoln-Automatic-Lubrication-System-3

 

تهیه و تدوین: محمدرضا رستمی