عقد قرارداد خدمات آموزشی دوره های تخصصی و کاربردی کوتاه مدت یکران وزین آریا

عقد قرارداد خدمات آموزشی دوره های تخصصی و کاربردی کوتاه مدت با دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری

از اهداف شرکت یکران وزین آریا تعامل با دانشگاه­ها جهت انتقال دانش فنی ماشین آلات عمرانی و معدنی به دانشجویان علاقمند و ارتقاء سطح کیفی عملی و تخصصی این عزیزان بوده است. از این رو از ابتدای سال 98 واحد آموزش شرکت یکران وزین آریا وارد فاز اجرایی جدید خود شد و درصدد آن برآمد تا با دانشگاه­های علاقمند در این زمینه وارد همکاری شود.

در همین راستا پس از بازدید جناب آقای دکتر ابراهیم زاده ریاست محترم مرکز آموزشی مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری و تیم همراهشان از امکانات آموزشی و کارگاهی شرکت یکران وزین آریا در تاریخ 3 تیرماه، مذاکرات اولیه با ایشان صورت گرفت.

در ادامه، پس از طی مراحل قانونی جهت این همکاری آموزش محور و تصویب نهایی آن توسط ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری، جناب آقای دکتر قاضی مغربی و مدیریت محترم برنامه­ ریزی و امور اقتصادی دانش­ بنیان دانشگاه، جناب آقای دکتر نجف­ پور، در تاریخ 4 دی­ماه قرارداد همکاری فیمابین جهت برگزاری 67 دوره ها­ی آموزشی تخصصی ماشین­ آلات به امضاء طرفین رسید.

عقد قرارداد خدمات آموزشی دوره های تخصصی و کاربردی کوتاه مدت یکران وزین آریا

عقد قرارداد خدمات آموزشی دوره های تخصصی و کاربردی کوتاه مدت یکران وزین آریا