دوره ی آشنایی با اپراتوری و نگهداری دامپتراک کاترپیلار مدل 777D

برگزاری دوره ی آشنایی با اپراتوری و نگهداری دامپتراک کاترپیلار مدل 777D

دوره ی آشنایی با اپراتوری و نگهداری دامپتراک کاترپیلار مدل 777D در تاریخ 1398/08/28 الی 1398/09/01 توسط واحد آموزش شرکت یکران وزین آریا، به مدت چهار روز (32 ساعت)، به درخواست شرکت آسفالت طوس برگزار گردید.

این دوره با حضور 9 نفر از پرسنل بهاوند، چادر ملو و سنگان خاف، در معدن چادرملو انجام شد. آموزش این دوره در قالب 2 روز آموزش تئوری و 2 روز عملی و بر روی دستگاه، توسط مهندس رستمی طهرانی و مهندس خدایی برگزار گردید.

عکس دوره عملی اپراتوری و نگهداری دامپتراک کاترپیلار مدل 777D
عکس دوره ی تئوری آشنایی با اپراتوری و نگهداری دامپتراک کاترپیلار مدل 777D
عکس دوره عملی اپراتوری و نگهداری دامپتراک کاترپیلار مدل 777D
عکس دوره عملی اپراتوری و نگهداری دامپتراک کاترپیلار مدل 777D

در روز پایانی دوره نیز از شرکت کنندگان نظرسنجی بعمل آمد، که میانگین رضایت شرکت کنندگان از برخی بخش­های مختلف دوره به شرح زیر است:

جدول رضایت سنجی دوره ها