دوره اصول سرویس و نگهداری عمومی ماشین آلات عمرانی، معدنی و راهسازی (یزد) توسط مجموعه فنی، مهندسی و مشاوره ای هیتکو (یکران وزین آریا)

برگزاری دوره اصول سرویس و نگهداری عمومی ماشین آلات عمرانی، معدنی و راهسازی (یزد)

دوره آشنایی با اصول سرویس و نگهداری عمومی ماشین آلات عمرانی، معدنی و راهسازی توسط واحد آموزش شرکت هیتکو (یکران وزین آریا) در دو روز (16 ساعت) در تاریخ 1400/10/22 الی 1400/10/23 به درخواست راهداری و حمل و نقل جاده ای یزد برگزار گردید.

این دوره با حضور 22 نفر، در راهداری و حمل نقل جاده ای یزد انجام شد. آموزش این دوره به صورت تئوری و عملی توسط مهندس رستمی طهرانی برگزار گردید.

فهرست دوره های آموزشی عمومی و تخصصی ماشین آلات عمرانی و معدنی  واحد آموزش یکران وزین آریا (زیرمجموعه ی گروه فنی، مهندسی و مشاوره ای هیتکو)

اهمیت دوره اصول سرویس و نگهداری عمومی ماشین آلات عمرانی، معدنی و راهسازی

نگهداری صحیح از ماشین آلات یکی از نگرانی های اساسی صاحبان ماشین آلات است. بر اساس آمار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 45 تا 55 درصد هزینه یک پروژه راهسازی، معدنی و عمرانی مختص ماشین آلات آن پروژه است. به همین دلیل باید در پروژه های مختلف به سرویس و نگهداری ماشین آلات توجه ویژه ای صورت گیرد.

دوره اصول سرویس و نگهداری عمومی ماشین آلات عمرانی، معدنی و راهسازی (یزد)دوره اصول سرویس و نگهداری عمومی ماشین آلات عمرانی، معدنی و راهسازی (یزد)

دوره اصول سرویس و نگهداری عمومی ماشین آلات عمرانی، معدنی و راهسازی (یزد) دوره اصول سرویس و نگهداری عمومی ماشین آلات عمرانی، معدنی و راهسازی (یزد) توسط مجموعه فنی، مهندسی و مشاوره ای هیتکو (یکران وزین آریا)

گروه خدمات فنی، مهندسی و مشاوره ی یکران وزین آریا (هیتکو) با تکیه بر تخصص و دانش فنی موسسین خود در زمینه ی سرویس، نگهداری، تعمیرات و بازسازی ماشین آلات و تجهیزات عمرانی و معدنی، تامین قطعات و آموزش میزبان شما عزیزان خواهد بود.