دمای مناسب در زمان نگهداری و استفاده از روانکارها می تواند عمر تجهیزاتی که از روانکارها استفاده می کنند را افزایش دهد. ساختار ماشین آلات درست مانند ساختار بدن موجودات زنده است. همانطور که در موجودات زنده تنظیم بودن دمای بدن تاثیر بسزایی در سلامت و کارآیی آنها دارد در ماشین آلات نیز با توجه به طراحی و نوع کارآیی آن دمای کاری تاثیر بدون انکاری در کارایی و عمر مفید آن دارد.

1-7

در زیر به برخی از مشکلات ایجاد شده برای روانکارها، در صورت بالا بودن دما اشاره می شود:

 • گرمای زیاد باعث آسیب فیلم روغن حتی سوختن آن می شود، در این صورت فرسایش قطعات افزایش می یابد.

2-7

 • مواد افزودنی بهبود دهنده شاخص گرانروی (VI) در دماهای بالا سریعتر آسیب خواهند دید.

3-7

 • عمر اورینگ ها، سیل ها و سایر وسایل آب بندی با افزایش دما کاهش می یابد.

4-7

 • امکان تبخیر برخی از افزودنی ها و خارج شدن از روغن وجود دارد.

5-7

 • ایجاد وارنیش و لعاب روی قطعات در دمای بالا افزایش می یابد.

6-7

 • تجزیه و تخریب روغن پایه و افزودنی ها تسریع می یابد.

7-7

 • روغن ها و گریس ها، هردو دچار نشتی خواهند شد.

8-7

البته قابل ذکر است که دماهای پایین نیز مانند بالابودن دما می تواند خطرناک باشد در زیر به مشکلاتی که در اثر دمای پایین ایجاد می شود اشاره خواهد شد:

9-7

 • با سرما امکان جداشدن روغن های پایه مختلفی که با هم مخلوط شده اند وجود دارد (دو فاز شدن)
 • امکان جدا شدن مواد افزودنی از روغن پایه و رسوب آنها در کف ظروف وجود دارد.
 • افزایش ویسکوزیته و مشکلات تخلیه و انتقال روغن ها را بدنبال خواهد داشت (این مشکل در روغنهای تک درجه ای یا مونوگرید بیشتر مشهود است).
 • مواد پارافینیک می توانند به صورت موم و ژل شکل گیرند.
 • افزایش ویسکوزیته به دلیل سرما می تواند خسارت زیادی در زمان کار یا استارت تجهیزات خصوصا قطعات متحرکی که لقی های کمی دارند نظیر پمپ های پیستونی و اسپول های شیرکنترل وارد نماید.
 • روغن سرد موجب گرفتگی فیلترها می شود.

 

 

تهیه و تدوین : محمد رضا رستمی طهرانی