هدف از این دوره شناخت تعمیرکاران از ابزارهای اندازه گیری دقیق مانند انواع کولیس ها ، میکرومترها ، ساعت های اندازه گیری و ... بوده و با نحوه اصولی کار با اینگونه ابزارها آشنا می شوند .

سیلابس :

 • واژه شناسی اندازه گیری
 • سیستم های اندازه گیری
 • شرایط یک آزمایشگاه اندازه گیری
 • قواعد اندازه گيري
 • اصول نگهداري وسايل اندازه گیری
 • دقت اندازه گیری و اختلاف اندازه یا تلرانس
 • آشنایی با کولیس ، اجزاء آن و انواع آن
 • نحوه اندازه گیری با کولیس های میلیمتری و اینچی
 • آشنایی با میکرومتر ، اجزاء آن و انواع آن
 • نحوه اندازه گیری با میکرومترهای میلیمتری و اینچی
 • نحوه اندازه گیری با ساعت های اندازه گیری

 

اپزار دقیق 1