هدف از این دوره شناخت اجزای بکار رفته در سیستم های هیدرولیک ، نقشه خوانی و عیب یابی از طریق نقشه خوانی می باشد . این دوره پیش نیاز دوره های هیدرولیک تخصصی ماشین آلات می باشد .

سیلابس :

 • مقدمه ای بر هیدرولیک
 • مزایا و معایب هیدرولیک
 • آشنایی با سیال و انواع آن
 • تعاریف اولیه
 • انواع سیستم های هیدرولیک
 • آشنایی با قوانین مرتبط با هیدرولیک
 • علل افت فشار در سيستم هاي هيدروليكي
 • جريان آرام و جريان آشفته
 • نكات مهم در طراحي سيستم هاي هيدروليك
 • بررسی اجزای تشکیل دهنده سیستم های هیدرولیکی و بحث و بررسی هر یک از این اجزاء
 • آشنایی با علائم هر یک از اجزاء هیدرولیک
 • آشنایی با اصول نقشه خوانی هیدرولیک ماشین آلات
 • آشنایی با اصول تست و عیب یابی سیستم های هیدرولیکی ماشین آلات
 • تحلیل و بررسی چند مدار هیدرولیکی ماشین آلات جدید

Hydraulik