هدف از این دوره آشنایی مدیران ماشین آلات با اصول راهبری و مدیریتی و نت ماشین آلات است.

سیلابس :

 • قابلیت های علم مدیریت ماشین آلات
 • سازمان نگهداری کننده از ماشین آلات و وظایف آن
 • شرایط لازم برای محوطه تعمیرگاه یک پروزه عمرانی
 • فضاهایی که یک تعمیرگاه پروژه عمرانی باید داشته باشد
 • ابزار و تجهیزات واحد نگهداری
 • پرسنل مورد نیاز در واحد ماشین آلات
 • چارت سازمانی و ارتباطات در واحد ماشین آلات
 • آشنایی با نحوه انتخاب ماشین آلات
 • برنامه ريزي و مديريت كار
 • هزینه های تعمیر، بکارگیری و نگهداری ماشین آلات
 • تکنیک ها،تاکتیکها و سیستم های نت
 • استراتژی های نگهداری و تعمیرات ماشین آلات
 • روشهای محاسبه استهلاک ماشین آلات
 • مزایای استفاده از OCM در ماشین آلات
 • مزایا و معایب خرید ماشین آلات
 • اجاره ماشین آلات
 • هزینه های بهره برداری ماشین آلات
 • آشنایی با ماشین آلات کارگاهی
 • آشنایی با برخی مفاهیم شرکتهای ماشین آلاتی
 • ایمنی کارگاهی

 

مدیریت 2(1)