هدف از این دوره آشنایی با انواع روانکارهای مورد استفاده در ماشین آلات ، شناخت استانداردهای مربوطه و نحوه معادل یابی این روانکارها می باشد .

سیلابس :

 • روانکارها و انواع آن
 • وظایف روغن ها
 • مراحل تولید روغن ها و ادتیوهای آن
 • استاندارد های روغن
 • گرانروی روغن و نکات مربوط به آن
 • آشنایی با روغن های مونوگرید و مالتی گرید نکات مهم آنها
 • آشنایی با پارمترهایی همچون شاخص گرانروی ، نقطه اشتعال ، نقطه احتراق و نقطه ریزش در روغن ها
 • ایمنی و نگهداری روغن ها
 • TBN و نکات مربوط به آن
 • شرایطی که باید یک انبار روغن مناسب داشته باشد
 • آشنایی با روغن های دنده ، روغن هیدرولیک و روغن ترمز نکات مربوط به هر یک
 • گریس و انواع دسته بندی آن از نظر پایه صابونی آن
 • مشخصات فیزیکی و شیمیایی گریس ها
 • درجه بندي گريس به روش NLGI
 • افزودنی EP در روغن ها و گریس ها
 • مضرات روغن
 • فیلتر روغن و نکات مربوط به آن
 • ایمنی،انبارش و نگهداری مناسب روانکارها
 • بررسی و تحلیل معادل یابی روانکارها برای ماشین آلات سنگین

شناخت روانکارها 3