هدف از این دوره تربیت سرپرستان  کارآمد جهت ایجاد سیستم ماشین آلاتی منطبق بر اصول استاندارد و انجام بهینه نت در ماشین آلات می باشد .

سیلابس :

 • مقدمه ای بر اصول سرپرستی ماشین آلات
 • سازمان نگهداری کننده ماشین آلات و وظایف آن
 • شرایط لازم برای محوطه تعمیرگاه یک پروزه عمرانی
 • فضاهایی که یک تعمیرگاه پروژه عمرانی باید داشته باشد
 • ابزار و تجهیزات واحد نگهداری
 • پرسنل مورد نیاز در واحد ماشین آلات
 • چارت سازمانی و ارتباطات سرپرست ماشین آلات
 • آشنایی با نحوه انتخاب ماشین آلات
 • هزینه های تعمیر، بکارگیری و نگهداری ماشین آلات
 • تکنیک ها،تاکتیکها و سیستم های نت
 • استراتژی های نگهداری و تعمیرات ماشین آلات
 • مزایای استفاده از OCM در ماشین آلات
 • مزایا و معایب خرید ماشین آلات
 • اجاره ماشین آلات
 • هزینه های بهره برداری ماشین آلات
 • آشنایی با ماشین آلات کارگاهی
 • آشنایی با برخی مفاهیم شرکتهای ماشین آلاتی
 • ایمنی کارگاهی

سرپرست ماشین آلات