هدف از این دوره شناخت اجزای بکار رفته در سیستم برق ماشین آلات، نقشه خوانی و عیب یابی از طریق نقشه خوانی می باشد. این دوره پیش نیاز دوره های برق تخصصی ماشین آلات می باشد.

سیلابس :

 • مبانی برق در ماشین آلات
 • شناخت واژه ها
 • آشنایی با قوانین مربوطه
 • افت ولتاژ در سیستم برق ماشین آلات و دلایل آن
 • آشنایی با ابزارها و وسایل اندازه گیری
 • اتصالی ، مفاهیم و انواع آن
 • باتری و نکات مهم آن
 • آشنایی با مقاومت ها و نکات مرتبط با آنها
 • آشنایی با خازن ها و نکات مرتبط با آنها
 • آشنایی با دیودها و نکات مرتبط با آنها
 • آشنایی با رله ها و نکات مرتبط با آنها
 • آشنایی با سنسورها و نکات مرتبط با آنها
 • آشنایی با دینام و آلترناتور و عملکرد آنها در برق ماشین آلات
 • آشنایی با استارت و نکات مربوط به آن
 • آشنایی با علائم اجزاء برقی
 • آشنایی با اصول نقشه خوانی و بررسی برق ماشین آلات
 • آشنایی با اصول تست و عیب یابی سیستم های برقی ماشین آلات
 • آشنایی با اصول و قوانین نقشه های مدارهای برق چند برند ماشین آلاتی (کوماتسو، ولوو و ...)
 • تحلیل چند مدار متداول ماشین آلات

برق عمومی 2