هدف از این دوره آشنایی با انواع سیستم های انتقال قدرت در ماشین آلات سنگین و اجزای بکار رفته در هریک از این سیستم ها می باشد .

سیلابس :

  • هدف از سیستم انتقال قدرت در ماشین آلات
  • انواع سیستم های انتقال قدرت در ماشین آلات سنگین
  • آشنایی با تورک کنورتور و نکات مربوط با آن
  • آشنایی با سیستم انتقال قدرت پاورشیفت و نکات مربوط با آن
  • آشنایی با سیستم های انتقال قدرت سیاره ای و نکات مربوط به آن
  • آشنایی با برخی سیستم های انتقال قدرت هیدرواستاتیکی
  • آشنایی با دیفرانسیل و نکات مربوط به آن
  • آشنایی با نقشه خوانی مدارهای سیستم انتقال قدرت هیدرواستاتیک در ماشین آلات عمرانی و معدنی
  • عیب یابی و بازرسی فنی سیستم انتقال قدرت ماشین آلات عمرانی و معدنی

 

انتقال قدرت 2