هدف از این دوره آشنایی سرویسکاران و سرپرستان ماشین آلات با اصول سرویس و نگهداری ماشین آلات می باشد .

سیلابس :

 • عوامل موثر بر بروز خرابيهاي اضطراري و كاهش ميزان عمر اجزاء ماشين
 • مزاياي سرويس اصولي
 • تحلیل علل خرابیها در ماشین آلات
 • روانکارها و انواع آن
 • وظایف روغن ها
 • مراحل تولید روغن ها و ادتیوهای آن
 • استاندارد های روغن
 • گرانروی روغن و نکات مربوط به آن
 • پارامترهای روغن ها
 • ایمنی و نگهداری روغن ها
 • TBN و نکات مربوط به آن
 • شرایطی که باید یک انبار روغن مناسب داشته باشد
 • آشنایی با روغن های دنده، روغن هیدرولیک ، روغن ترمز و گریس و نکات مربوط به هر یک
 • سیستم روغنکاری موتور و نکات مهم سرویس و نگهداری آن
 • فیلتر روغن و نکات مهم درمورد آن
 • نقش توربوشارژ ، اینتر کولر و افتر کولر در موتورهای امروزی و نکات مهم نگهداری آن
 • سیستم هوارسانی موتور و نکات مهم سرویس و نگهداری آن
 • سیستم سوخت رسانی و نکات مهم سرویس و نگهداری آن
 • سیستم خنک کاری موتور و نکات مهم سرویس و نگهداری آن
 • سیستم هیدرولیک و نکات مهم سرویس و نگهداری آن
 • باتری و نکات مهم نگهداری آن
 • تایر و نکات مهم درباره آن
 • اجزای زیربندی در ماشین آلات چرخ زنجیری و نکات مهم آنها
 • استراتژيهاي نگهداري و تعميرات ماشين آلات
 • آشنایی مختصر با OCM و نکات مهم آن
 • اصولي كه بايد پيش از انجام سرويس، هنگام انجام سرویس و پس از انجام سرویس رعايت شود
 • آشنایی با  CMMS

سرویس و نگهداری عمومی 1