هدف از این دوره آشنایی سرویس کاران و سرپرستان ماشین آلات با اصول سرویس و نگهداری انواع بولدوزرها می باشد.

سیلابس:

1- مزایای سرویس های اصولی

2- تحلیل علل خرابیهای ناشی از عدم رعایت سرویس و نگهداری بولدوزرها

3- آشنایی با روانکارها و وظایف آنها

4- نکاتی که باید قبل از کار با بولدوزرها مورد ارزیابی و بازدید قرار گیرد

5- نکاتی که باید در خاتمه ی کار با بولدوزرها مورد ارزیابی و بازدید قرار گیرد

6- بررسی سرویس های روزانه ی متداول در بولدوزرها

7- بررسی سرویس های زمانبندی شده ی متداول در بولدوزرها

8- بررسی سرویس های مورد نیاز در بولدوزرها در زمان مقتضی

9- نکاتی که هنگام انبار کردن بولدوزرها باید بدان ها توجه نمود

10- نکات ایمنی هنگام سرویس و نگهداری بولدوزرها

11- اصولی که درباره ی زیربندی بولدوزرها باید بدان ها توجه نمود