هدف از این دوره آشنایی سرپرستان، مسئولین واحد ماشین آلات و برقکاران با نحوه ی کار با مانیتور پنل بیل PC220-7 می باشد.

سیلابس دوره:

1- آشنایی با اجزای مونیتور پنل بیل مکانیکی PC220-7

2- روش و عملکردهای ویژه ی نمایشگر مونیتور پنل

3- نحوه ی عیب یابی دستگاه به وسیله ی مونیتور پنل

4- نمایش کد اپراتور و مفاهیم آن

5- نمایش کد سرویس و مفاهیم آن

6- نمایش کد مونیتورینگ و مفاهیم آن

7- نحوه ی تنظیم مودهای کاری

8- مود تنظیم گاورنر موتور

9- نحوه ی تنظیم ساعت کار

10- نحوه ی تنظیم زمان تعویض روغن موتور