هدف از این دوره آشنایی با انواع ماشین آلات عمرانی و معدنی و دسته بندی آنها می باشد . در این دوره همچنین با تجهیزات و کاربری ماشین آلات نیز آشنا می شوید.

سیلابس :

 • آشنایی با مفاهیم اولیه ای مانند : عملیات خاکی ، انواع خاکبرداری ، تیغ زدن ، زه کشی و ...
 • آشنایی با بلدوزر ، موارد استفاده از آن ، تجهیزات مورد استفاده در آن و سایر نکات فنی آن
 • آشنایی با لودر ، موارد استفاده از آن ، انواع آن ، تجهیزات مورد استفاده در آن و سایر نکات فنی آن
 • آشنایی با مینی لودر ، انواع آن ، تجهیزات مورد استفاده در آن و سایر نکات فنی آن
 • آشنایی با بیل مکانیکی ، موارد استفاده از آن ، انواع آن ، تجهیزات مورد استفاده در آن و سایر نکات فنی آن
 • آشنایی با بکهو لودر ، موارد استفاده از آن ، انواع آن ، تجهیزات مورد استفاده در آن و سایر نکات فنی آن
 • آشنایی با گریدر ، موارد استفاده از آن ، انواع آن ، تجهیزات مورد استفاده در آن و سایر نکات فنی آن
 • آشنایی با انواع غلتک ها ، موارد استفاده از آنها ، انواع آن و سایر نکات فنی آن
 • آشنایی با لیفتراک ، موارد استفاده از آن و سایر نکات فنی آن
 • آشنایی با فینیشر ، موارد استفاده از آن و سایر نکات فنی آن
 • آشنایی با اسکریپر ، موارد استفاده از آن ، انواع آن و سایر نکات فنی آن
 • آشنایی با شاول ، موارد استفاده از آن ، انواع آن و سایر نکات فنی آن
 • آشنایی با دراگ لاین ، موارد استفاده از آن و سایر نکات فنی آن
 • آشنایی با دامپتراک ، موارد استفاده از آن ، انواع آن و سایر نکات فنی آن
 • آشنایی با ساید بوم ، موارد استفاده از آن ، تجهیزات مورد استفاده در آن و سایر نکات فنی آن
 • آشنایی با جامبودریل ، موارد استفاده از آن و سایر نکات فنی آن
 • آشنایی با رودهدر ، موارد استفاده از آن و سایر نکات فنی آن
 • آشنایی با دستگاه حفار ، موارد استفاده از آن و سایر نکات فنی آن
 • آشنایی با Wagner Scoop ، موارد استفاده از آن و سایر نکات فنی آن
 • آشنایی با TBM ، موارد استفاده از آن و سایر نکات فنی آن
 • آشنایی با Bucket Wheel Excavator ، موارد استفاده از آن و سایر نکات فنی آن
 • آشنایی با پارامترهاي مورد نظر جهت خريد يا انتخاب يك ماشين راهسازي

 

آشنایی با ماشین آلات1