هدف از این دوره آشنایی با نکاتی که یک اپراتور قبل ، بعد و هنگام کار با یک دستگاه باید به آنها توجه داشته باشد می باشد .

سیلابس :

 • قوانین اولیه اپراتوری ماشین آلات
 • موارد احتیاطی کار با ماشین آلات
 • ایمنی محیط کار
 • اصول کار در کنار خطوط انتقال برق
 • نکاتی که یک اپراتور باید پیش از شروع به کار با ماشین آلات رعایت کند
 • موارد احتیاطی هنگام روشن کردن ماشین آلات
 • نکاتی که پس از روشن کردن دستگاه باید رعایت شود
 • مواردی که حین کار با دستگاه باید رعایت شود
 • موارد مهم که باید هنگام کار در شیب رعایت شود
 • آشنایی اقدامات ممنوعه بر اساس نوع دستگاه
 • اصول کار روی برف
 • اصولی که باید در پایان کار با دستگاه و پارک آن رعایت شود
 • آشنایی با اصول باتری به باتری کردن ماشین آلات
 • اصول بکسل کردن ماشین آلات
 • آشنایی با چراغ ها و گیج های روی پانل ماشین آلات
 • آشنایی با بازدیدهای مرتبط با اپراتور
 • نکات مهم درباره بازید و کار با ماشین آلات چرخ لاستیکی و چرخ زنجیری

 

اپراتوری 1