شرکت هیتکو فعالیت های خود را در سه نقطه متمرکز نموده است:
1- فروشگاه واقع در خیابان قزوین تهران، که جهت فروش قطعات به مشتریان سازمانی و غیر سازمانی، تأمین قطعات، تجهیزات، لوازم مصرفی و تدارکات فنی مورد نیاز تعمیرگاه و پروژه ها مورد بهره برداری قرار می گیرد. تدارکات فنی شامل ارسال ودریافت قطعات به تراشکاری، پمپ سازی، سرسیلندرسازی و غیره می باشد.
2- ساختمان اداری واقع در بزرگراه اشرفی اصفهانی تهران، که بخش های مالی و اداری، فروش و بازرگانی، سیستم ها و روشها، فن آوری اطلاعات، اسناد و آموزش فنی در آن استقرار یافته اند.
3- تعمیرگاه در زمینی به مساحت 1500 مترمربع و زیربنای 300 مترمربع واقع در سعید آباد شهریار، که کلیه تعمیرات اساسی پروژه ای و غیر پروژه ای (موردی) مانند تعمیرات موتور، گیربکس، اکسل، جک ها، پمپ ها و هیدروموتورها و اورهال دستگاه ها در این محل انجام می گیرد.

2010610121453286

سایر مطالب مرتبط