توسعه ی آموزش های تخصصی و فرهنگ نگهداری و بکارگیری بهینه ی ماشین آلات عمرانی و معدنی؛
تأمین ماشین آلات و تجهیزات کیفی و متناسب عمرانی و معدنی؛
ارائه ی خدمات فنی و تخصصی، آموزش و مشاوره ی فنی و تخصصی در بکارگیری ماشین آلات و قطعات یدکی و مدیریت بهره برداری بهینه و اقتصادی ماشین آلات و تجهیزات عمرانی و معدنی

iStock_66731933_MEDIUM-1

 

سایر مطالب مرتبط